Staff: Ben Rowson
Ysbrydwlithen aeddfed, tua 7cm o hyd.
Ysbrydwlithen aeddfed, tua 7cm o hyd.

Mae rhywogaethau newydd o wlithod i ffawna'r DG fel rheol yn rywogaethau 'estron' sy'n cael eu cyflwyno gyda phlanhigion sy'n cael eu mewnforio. Yn ddiweddar daeth Ben Rowson a Bill Symondson (Prifysgol Caerdydd) o hyd i rywogaeth newydd i'r DG a newydd i wyddoniaeth. Bydd y project yn cael ei ddatblygu er mwyn i ni ddysgu mwy am Ysbrydwlithen Caerdydd a Gwlithod Cregyn yng Nghymru, wrth i sbesimenau ymddangos, mewn partneriaeth gyda phrifysgol Caerdydd.