Arolygon Bioamrywiaeth Tramor ac offer adeiladu gallu

Mae Mary Seddon a Ben Rowson yn gweithio ar bioamrywiaeth, bioddaearyddiaeth a ffylogenedd malwod tir, yn arbennig yn Nwyrain Affrica.