Staff: Mary Seddon

Mae cynrychiolaeth dda o Folysgiaid o Ynysoedd Madeira yn ein casgliadau. Mae'r casgliadau hanesyddol yn cynnwys deunydd gan Lowe, Watson a Wollaston. Rhwng 1986 a 2006 cafwyd deunydd modern gyda data lleoliad da o Gasgliad Holyoak-Seddon, yr Athro Robert Cameron a Brian Coles. Defnyddiwyd y deunydd hwn mewn cyhoeddiadau ymchwil ar ffawna ffosiliaid cwaternaidd (e.e. Cameron et al , 2006), yn ogystal â'i ddarlunio ar gyfer canllaw maes ar gyfer adnabod malwod tir Madeira (Seddon, 2008 yn y wasg).