Staff: Mary Seddon & Ben Rowson

Y prif rwystr tacsonomaidd ar gyfer gwyddonwyr yn Affrica yw natur wasgaredig y casgliadau yn Ewrop ac America a'r llenyddiaeth wasgaredig. Yn dilyn ein project adeiladu gallu, yn 2003 cychwynnwyd ar raglen i ymweld â'r prif gasgliadau yn Ewrop ac Affrica er mwyn llunio casgliad o ddelweddau digdol o'r mathau o Ddwyrain Affrica. Byddant yn cael eu cyhoeddi fel cyfres o restrau cyfeirio ar lefel gwledydd, i hwyluso adnabyddiaeth ar gyfer rhestrau, arolygon a gwaith cadwraeth yn y rhanbarthau hyn.