Staff: Ben Rowson

Dyma broject partneriaeth gyda Phrifysgol Reunion a Phrifysgol Florida, fel rhan o'u menter o'r enw Evolutionary Radiation of Indian Ocean Invertebrates a phroject Amgueddffa Cymru ar Bioamrywiaeth Molysgaidd Coedwigoedd Dwyrain Affrica .

Gwyddir bod Bryniau Shimba, Kenya yn gartref i nifer o fathau o falwod megis Gonospira expatriata , streptacsid rhyfedd sydd â pherthynas arbennig o ddadleuol gydag ynysoedd Môr India. Nid ydynt wedi eu harchwilio o ddifrif am falwod tir ers dau ddegawd cyntaf yr 20fed ganrif. Mae'r ardal yn Barc Cenedlaethol. Mae Ynys Pemba, Tanzania yn enwog am nifer o fertebratau a phlanhigion endemig, a rhai mathau unigryw o dyfiant. Yn ddaearyddol, mae llawer yn hŷn na Zanzibar ac ynysoedd eraill Dwyrain Affrica, ac mae felly rhwng oed Dwyrain Affrica a Mauritius. Mae nifer o falacolegwyr dŵr ffres wedi ymweld â Pemba yn y blynyddoedd diweddar, ond cadarnhaodd rhagolwg Ben Rowson o Arfordir Dwyrain Affrica bod arolygon malwod tir ar Pemba wedi bod yn ddibwys. Mae'n debygol iawn bod samplau o Pemba yn cynnwys tacsa heb eu disgrifio ac efallai bydd yn darparu mewnwelediad i esblygiad malwod tir ledled rhanbarth Môr Affrica-India.