Staff: Ben Rowson

Mae'r Streptaxidae ( Pulmonata: Sigmurethra/Achatinoidea ) yn deulu paleo- a neo-drofannol o falwod tir cigysyddol, yn byw yn bennaf ar y ddaear. Gwelir amrywiaeth mawr o ran safle a rhanbarth, gyda phrinder ystod maint, yn Nwyrain Affrica, lle mae amrywiaeth morffolegol (cregyn) yn uchel iawn. O ganlyniad i'r arolygon yn Kenya a Tanzania, mae deunydd da yn y casgliadau ar gyfer adolygiad tacsonomaidd eang o'r grŵp hwn. Ar hyn o bryd mae Ben Rowson, gyda Bill Symondson a Michael Brufford (Prifysgol Caerdydd) yn astudio systemateg teulu malwod tir Streptaxidae gan ddefnyddio technegau morffolegol a molecylaidd. Bydd tybiaethau ffylogenetaidd a bioddaearyddol yn cael eu profi pan fo cyfeiriad at ffylogenedd.