Staff: Harriet Wood

Roedd César-Marie-Felix Ancey (1860-1906) yn gasglwr brwd o gregyn tir a dŵr ffres, gyda diddordeb daearyddol eang. Bu'n byw yn Algeria am y rhan fwyaf o'i fywyd fel oedolyn, gan ganolbwyntio ei astudiaethau yn bennaf ar falwod o Ynysoedd Hawaii, Canol Asia a De America, ac i raddau llai, o Ewrop, Affrica a Gogledd America. Pan fu Ancey farw, gwerthwyd ei gasgliad ac fe gafodd ei wasgaru. Prynwyd rhan ohono gan J. R. le B. Tomlin a adawodd ei gasgliad ei hun i ni yn 1955.

Yn y broses o guradu ein rhan ni o ddeunydd Ancey, daeth yn angenrheidiol adolygu cyhoeddiadau Ancey a chanfod statws y deunydd yn ein casgliadau. Esblygodd y gwaith hwn yn ymchwiliad ehangach o leoliad deunydd math arfaethedig, ac mae nod y cyhoeddiad yn driphlyg. I ddarparu i'r darllenydd:

  1. rhestr llawn o 756 enw molysgaidd newydd Ancey;
  2. ei lyfryddiaeth molysgaidd llawn, yn cynnwys 176 cyfeiriad, a
  3. cyfeiriad at ble mae ei ddeunydd math yn bodoli, gan ganolbwyntio'n arbennig ar y 155 lot sydd gennym ninnau, sydd wedi'u rhifo.