Staff: Tim Rich
Asparagus prostratus
Asparagus prostratus, Merllys gorweddol
Planhigyn morwrol sy'n unigryw i Orllewin Ewrop. Mae'n un o rywogaethau 'Red Data Book' Prydain ac wedi'i rhestru'n Rhywogaeth â Blaenoriaeth yng Nghynllun Gweithredu'r DU ar Fioamrywiaeth.

Mae gan Gymru nifer o blanhigion prin sydd angen eu cadw. Fel rhan o broject cydweithredol parhaus gyda Gerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru a gychwynnodd yn 1998, mae projectau cadwraethol yn digwydd ar gyfres o blanhigion prin yng Nghymru, yn asesu eu hanghenion cadwraethol, sefydlu rheolaeth, a chasglu deunydd byw ar gyfer banciau hadau ac amaethu yng Ngerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru.

Ail gychwynodd y project yn ddiweddar yn dilyn penodi Dr Natasha de Vere i swydd botanegydd cadwraeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Ymysg y rhywogaethau i weithio arnynt yn 2008/9 mae Asparagus prostratus, Campanula patula, Sorbus, Cotoneaster cambricus a Hieracium spp.