Staff: Tim Rich

Yn 2006 comisiynodd Parciau Cenedlaethol a Gwasanaeth Bywyd Gwyllt Gweriniaeth Iwerddon adolygiad o statws y saith rhywogaeth heboglys (Hieracium) endemig i'r Iwerddon: H. argentatum, H. basalticola, H. hartii, H. hesperium, H. hibernicum, H. scullyi a H. sparsifrons. Un rhywogaeth yn unig sy'n eang, a'r gweddill yn brin neu brin iawn. Mae Hieracium yn genws lle mae rhywogaethau yn anodd i'w hadnabod ac yn gofyn am archwiliad arbenigol. Mae'r project yn cynnwys casglu ac adolygu data cyfredol, a gwaith maes yn 2006-2008 i asesu eu poblogaeth cyfredol a phenderfynu ar anghenion cadwraethol. Mae deunydd byw hefyd yn cael ei gasglu ar gyfer banciau hadau ac amaethu yng Ngardd Botaneg Cenedlaethol, Glasnevin.