Staff: Tim Rich
<strong>Welsh Whitebeam</strong> - <em>Sorbus cambrensis</em>
Y Gerddinen Gymreig - Sorbus cambrensis - Mae astudiaethau biocemegol wedi dangos bod y rhywogaethau hyn yn wahanol i'w gilydd ac i'r Cerddin dail llwyd y credid eu bod yn perthyn iddynt cynt.

Mae'r genws coed Sorbus yn Ynysoedd Prydain yn cynnwys tua 25 rhywogaeth a hybrid. Mae nifer o rywogaethau yn brin ac yn endemig (pedwar yn endemig i Gymru), ac wedi esblygu'n ddiweddar. Mae'r project mewn cydweithrediad gyda Gerddi Botaneg Brenhinol Kew, Prifysgol Bryste, Prifysgol Exeter a botanegwyr eraill yn ceisio adolygu tacsonomeg y rhywogaeth, darparu gwybodaeth am eu hecoleg a'u bioleg atgynhyrchol a'u hesblygiad.