Staff: Tim Rich
Asparagus prostratus
Asparagus prostratus, Merllys gorweddol
Planhigyn morwrol sy'n unigryw i Orllewin Ewrop. Mae'n un o rywogaethau 'Red Data Book' Prydain ac wedi'i rhestru'n Rhywogaeth â Blaenoriaeth yng Nghynllun Gweithredu'r DU ar Fioamrywiaeth.

Mae'r project hwn yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer y broses Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth ar gadwraeth Asbaragws Gwyllt, gyda Tim Rich fel prif ymgynghorydd gwyddonol. Yn 2008/9 bydd y gwaith yn golygu ail-sefydlu poblogaeth yn Portland, a chasgliad o ffrwythau o Vessacks a Gŵyr. Mae'n broject cydweithredol mewn cydweithrediad gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Natural England.