Staff: Tim Rich

Mae'r project hwn yn oruchwyliaeth gydweithredol dros Miss T. Hamston ar gyfer ei phroject MSc, gan Dr N. de Vere, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac A. Lockton Prifysgol Birmingham. Nod y project yw ailarolygu poblogaeth Sorbus Torbay er mwyn darparu asesiad o'r newid ers 1984/5, ac asesu'r dulliau gorau i fonitro coed.