Staff: Tim Rich

Mae'r project hwn yn oruchwyliaeth gydweithredol dros fyfyriwr MSc (myfyriwr i'w gadarnhau) gan Dr R. Campbell ym Mhrifysgol Abertawe. Nod y project yw cymharu tyfiant cylchoedd coed yn erbyn data hinsawdd er mwyn rhagfynegi'r dyfodol ar gyfer coed prin Cerddinen Wen Bryste yn sgil newid hinsawdd.