Staff: Victoria Purewal [gyda Dr Belinda Colston, Adran Gwyddoniaeth Fforensig a Chymhwysol, Prifysgol Lincoln, a Dr David Morgan, Adran Cemeg, Prifysgol Caerdydd]

Canfuwyd bod bywleiddiaid hanesyddol yn fflwroleuo dan olau uwch fioled ar donfedd 366nm. Ymchwiliwyd y ffenomen hon ymhellach i gadarnhau'r amrywiaethau cysylltiedig gyda fflwroleuedd. Yr unig fetel cyfrifol am fflwroleuedd oedd arian byw. Dangosodd profion pellach a dadansoddiad manwl gan ddefnyddio sbectrometreg Pelydr X bod yr ion metel dros amser wedi newid ei gyflwr falens o Hg (II) i Hg (I). Nid yw Clorid Mercwrig (II) yn fflwroleuo ac eto mae clorid mercwrig (I) yn gwneud hynny, a chanfuwyd bod yr adwaith rhwng cydadrannau yn y seliwlos a'r ionau metel yn gyfrifol am rhydwythiad yr arian byw.