Staff: L.E.M. McCobb

Agnostidau yw rhai o'r ehangaf o bob trilobit Cambriaidd, ac mae gan nifer, hyd at lefel rhywogaeth, ddosbarthiad byd eang. Maent felly'n werthfawr fel mynegai cylchfaol, ac ar gyfer cydberthynas rhwng dilyniant ar wahanol balaeogyfandiroedd a thirweddau. Canfuwyd y sbesimanau siliconedig yng ngweddillion samplau a doddwyd mewn asid yn y lle cyntaf er mwyn tynnu'r brachiopodau. Cadwyd y nodweddion morffolegol mewn manylder, ac fe fydd astudiaeth o'r deunydd hwn yn medru arwain o bosibl at wybodaeth llawer ehangach o setiau nodweddion y rhywogaethau perthnasol.