Staff: L. McCobb & R.M. Owens

Yn y 1960au, tynnodd Dr C.H. C. Brunton, gynt o Amgueddfa Hanes Natur, Llundain, nifer fawr o brachiopodau siliconedig a swm bach o drilobitau o Galchfaen Carbonifferaidd Swydd Fermanagh. Disgrifiodd y brachiopodau mewn cyfres o gyhoeddiadau, ac yn ddiweddarach trosglwyddodd y trilobitau i RMO i'w hastudio. Paratowyd rhestr gychwynnol o rywogaethau trilobitau gan RMO, a'i ddyfynnu yn un o bapurau Brunton, ond mae'r deunydd eto i gael ei ddisgrifio'n ffurfiol.

Gyda'i gadwraeth rhagorol, mae'r deunydd hwn yn enghraifft brin o drilobitau siliconedig Carbonifferaidd, a dylai ddarparu manylion morffolegol nad ydynt bob amser yn cael eu datgelu'n barod mewn sbesimenau heb fod yn siliconedig. Mae ganddo hefyd y potensial o ddarparu mwy o wybodaeth tacsonomaidd ar y genera a'r rhywogaethau sy'n bresennol.