Staff: R.M. Owens [a P. D. Lane, Prifysgol Keele]

Mae'r trilobit cheirurid Placoparina sedgwickii yn cael ei adnabod o gymharol ychydig o ddeunydd, y cyfan o Gymru a Gororau Cymru. Canfuwyd y sbesimen gwreiddiol sy'n sail i'r rhywogaeth hon gan yr Athro Adam Sedgwick pan ymwelodd gydag ardal Llanelwedd yn y 1830au. Mae'r llond llaw o sbesimenau a gasglwyd hyd at y 1970au wedi'u hestyn yn y cyfnod diweddar gan ddeunydd ychwanegol a gasglwyd gan Dr Peter Sheldon a Dr Robert Kennedy, a gyda'i gilydd maent yn darparu digon o wybodaeth morffolegol i gael eu nodweddu'n llawn, ac i gael eu gwahaniaethu rhag y perthynas agos, P. Shelvensis , o Ororau Cymru. Ymddengys bod y ddau rywogaeth yn gyfyngedig i biofacies penodol, lle maent yn digwydd gyda chyfresi o drilobitau raphiophorid, asaphid, trinucleid a calymenid tebyg.