Staff: L. E. M. McCobb

Yn 1967, datguddiwyd craig fawr dros dro pan gloddiwyd yn Devil's Dingle, ger Buildwas yn Swydd Amwythig, i gael gwared o lwch o bwerdy newydd yn Ironbridge. Casglodd Dr Philip Lane, palaeontolegydd ym Mhrifysgol Keele, yn helaeth o'r safle pan oedd yn hygyrch yn ystod diwedd y 1960au a dechrau'r 1970au, gan gasglu nifer fawr o slabiau cerrig ffosiliedig. Nod y project hwn yw astudio a disgrifio'r ffosiliau brachiopodau (cregyn môr) o gasgliad Lane, a gyfrannodd i Amgueddfa Cymru. Mae'r ffawna brachiopod tua 430 miliwn o flynyddoedd oed ac yn amrywiol iawn, gyda dros dri deg o rywogaethau, gan gynnwys rhai newydd. Mae'r mathau o brachiopodau sy'n bresennol, a siâp eu cregyn, yn dangos iddynt fyw mewn amgylchedd ynni isel, oddi ar yr arfordir. Byddai cregyn llai wedi byw ynghlwm wrth wely'r môr, ond byddai rhai o'r cregyn mwyaf yn gorwedd ar, neu yn, y gwaddod.