Staff: L.E. Popov

Mae brachiopodau tafod-ffurf yn gyfansoddion pwysig, ond heb eu hadnabod yn ddigonol, o ffawna benthig Cambriaidd. Mae'r project hwn wedi ymroi yn bennaf i ffawna brachiopod Cambriaidd Hwyr o Adran Kyrshabakty yn Malyi Kazakhstan, sy'n cael ei ystyried fel ymgeisydd posibl ar gyfer Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) yr ail gam o'r Gyfres Furongiaidd, ac o Lawson Cove yn ardal Ibex o Sir Millard, Utah, UDA, sy'n cael ei argymell fel safle GSSP ar gyfer cam uchaf y System Cambriaidd. Effeithiwyd yn gryf ar brachiopodau tafod-ffurf gan ddifodiant ar waelod y Cam Paibiaidd, ac fe ddiflannodd cyfansoddion nodedig o'r tafod-ffurf micromorffig megis Linnarssonia, Neotreta, Picnotreta, Rhondellina, Stilpnotreta a rhai eraill cyn y Paibiaidd. Mae nodweddion adferiad a gwasgariad y ffawna brachiopod tafod-ffurf yn bwysig ar gyfer gwell dealltwriaeth paleoddaearyddiaeth Cambriaidd Hwyr a gall eu hastudiaeth gyfrannu at ymhelaethiad fframwaith biostratigraffaidd byd-eang Cambriaidd Uwch.