Staff: M.G. Bassett & L.E. Popov

Mae dealltwriaeth o hanes bywyd cynnar ffosiliaid a brachiopodau diweddar yn parhau i fod o bwys mawr mewn ailgreadau ffylogenetaidd. Serch hynny, nid oes dealltwriaeth dda o ontogenesis na datblygiad cynnar nifer o brachiopodau rhynchonelliffurf Palalosöig Isaf. Yn arbennig, mae angen astudiaeth bellach o ontogenesis stroffomenatau, oherwydd mae'r data newydd ar ontogenesis yr urdd Billingsellida , a ystyrir ei fod yn cynrychioli stoc hynafol yr holl stroffomenatau, yn awgrymu eu bod yn sylfaenol wahanol i'r rhynchonellatau diweddar. Yn ogystal â larfa planctotroffig (o leiaf mewn rhai tacsa), yn bwysicach fyth, mae trefn wahanol yn ffurfiant y fantell a'r gragen, yn ogystal ag ymlyniad oedolyn. Roedd ontogenesis y Billingsellida yn debyg (ac eithrio cael larfa planctotroffig) i'r hyn a ddisgrifiwyd yn y Novocrania diweddar. Mae'n bosibl bod trefn y newidiadau o'r ymlyniad larfaidd ger rhan ôl y corff i ymlyniad oedolyn ger ochr fentrol y corff yn cynrychioli nodweddion plesiomorffig a etifeddwyd gan y ddau grŵp o'r Chileata . Mae astudiaeth o ontogenesis brachiopodau rhynchonelliffurf a craniiffurf, ac yn arbennig amser a nodweddion trawsnewidiad o larfae planctotroffig i leicitotroffig mewn amrywiol brachiopodau, ag oblybgiadau pwysig ar gyfer dealltwriaeth o bioddaearyddiaeth brachiopod Palalosöig cynnar.