Staff: M.G. Bassett and L.E. Popov

Mae ffylogenedd diwygiedig diweddar y tacsa brachiopod uwch yn cydnabod y posiblirwydd bod nifer o grwpiau problematig o stociau cregyn calchaidd Cambriaidd (obolellidau, kutorgenidau, chileidau) a dictyonellidau Palalosöig yn perthyn i'r dosbarth "croyw"; dyma farn sydd yn rhannol ar sail data newydd o'n astudiaeth gyflawn gyda'r Athro Lars Holmer (Prifysgol Uppsala). Mae casgliad newydd unigryw o brachiopodau cragennog calchaidd Cambriaidd Cynnar a Chanol siliconedig o'r Dwyrain Canol, Canol Asia, y Lasynys ac Awstralia, a rhai hen gasgliadau a adawyd mewn amgueddfeydd Prydeinig ac Americanaidd, yn darparu sail da ar gyfer adolygiad tacsonomeg sylfaenol o'r brachiopodau cynnar enigmatig hyn.