Staff: M. G. Bassett a L. E. Popov

Mae gwaith ar y projectau hyn yn rhan o ymchwil cyffredinol ar synthesis eang o wybodaeth cyfredol am ffawna brachiopodau rhynchnelliffurf a thafod-ffurf Cambriaidd, Ordoficiaidd a Silwriaidd, palaeobioddaearyddiaeth a biostratisgraffeg ar sail brachiopodau ledled Baltoscandia, Urals y De a'r Deyrnas Gyfunol. Prif destunau'r astudiaeth hon yw ffawna Ordoficiaidd cynnar (Billingeniaidd) Dwyrain y Baltig fel enghreifftiau cynharaf o Ffawna Esblygiad Palalosöig yn Baltoscandia; adolygiad tacsonomaidd o amrywiol ffawna tafod-ffurf Cambriaidd i Silwriaidd Sgandinafia, Dwyrain Baltica a'r Deyrnas Gyfunol. Mae angen adolygiad o ffawna rhynchonelliffurf Ordoficiaidd cynnar Urals y De gan eu bod yn cynrychioli cysylltiad rhwng ffawna Gondwana a'r Basin Baltoscandiaidd. Mae swm sylweddol o waith hefyd yn cael ei wneud ar adolygu rhywogaethau a genera nad ydynt wedi'u deall yn dda, a nodwyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.