Staff: J.C.W. Cope

Mae amonitau wedi'u hastudio'n dda ledled y byd, ac mae gennym wybodaeth helaeth am eu tacsonomeg a dosbarthiad stratigraffegol. Serch hynny, mae rhai ardaloedd yn parhau lle nad ydynt eto wedi'u disgrifio a'u hastudio mewn manylder, gan gynnwys Iran, lle mae ffawna canol yr oes Jwrasig wedi dod ar gael yn ddiweddar. Gan fod amonitau yn rhai o'r dangosyddion stratigraffegol mwyaf sensitif a wyddom amdanynt o'r cofnod ffosiliau, gall y deunydd hwn gyfateb mewn manylder i'r creigiau Iraniaidd lle maent yn digwydd, a darparu gwybodaeth bellach ar batrymau dosbarthu rhywogaethau unigol.