Staff: C. Baars

Yn ystod blynyddoedd cynnar yr 20fed ganrif, casglodd T.F. Sibly gwrel Carbonifferaidd o Ynys Fach, y Barri. Mae'r samplau hyn yn rhan o'n casgliadau ffosiliau, ond nid ydynt wedi'u hadnabod yn ffurfiol nac wedi'u trefnu'n dacsonomaidd. Bydd y gwaith hwn yn paratoi a chroesdorri'r sbesimenau; adnabod y sbesimenau'n dacsonomaidd; ymgymryd â disgrifiadau tacsonomaidd; a churadu'r casgliad.

Amcanion yr ymchwil yw ymgyfarwyddo gyda morffoleg a thacsonomeg cwrel Carbonifferaidd, a dod yn gyfarwydd gyda thechnegau curadurol a pharatoi.