Staff: C.J. Buttler

Mae Bryosoa yn anifeiliaid bach, cytrefol, a elwir hefyd yn anifeiliaid mwsog neu fatiau môr. Mae'r mwyafrif o'r grŵp hwn yn byw yn y môr ac fel rheol yn adeiladu sgerbwd caled allan o galsiwm carbonad. Gwyddir bod y ffosiliau bryosoaidd hynaf o gyfnod Ordoficiaidd cynnar.

Y gyfrol ar bryosoaid oedd un o'r rhannau cyntaf o'r The Treatise on Invertebrate Paleontology i'w gyhoeddi. Roedd cyfrol 1953, a ysgrifennwyd gan y palaeontolegydd Americanaidd Ray Bassler, ychydig dros 250 o dudalennau o hyd, ac yn disgrifio a darlunio pob genera ffosil bryosaidd hysbys ar y pryd. Llai nag ugain mlynedd yn ddiweddarach, sylweddolwyd y byddai angen ail rifyn yn sgil y cynnydd sylweddol mewn gwybodaeth. Cyhoeddwyd y cyntaf o'r rhifynnau diwygiedig yn 1983; roedd gan y gyfrol hon, a oedd dros ddwywaith maint y cyntaf, gyflwyniad manwl i'r grŵp ac roedd yn disgrifio genera dwy urdd bryosoaidd. Mae'r ail o'r rhifynnau diwygiedig yn cael ei baratoi ar hyn o bryd. Bydd hefyd yn cynnwys dwy urdd: y fenestratau, a ddisgrifir gan Dr Ken McKinney (Appalachian State University) a Dr Patrick Wyse Jackson (Coleg y Drindod, Dulyn) a'r trepostomau gan Dr Richard Boardman (Curadur Emeritws, Amgueddfa Genedlaethol Hanes Natur, Sefydliad Smithsonian) a C.J. Buttler.