Staff: R. M. Owens a W. T. Dean
Paradoxides davidis
Sbesimen o Paradoxides davidis o Borth-y-rhaw, x 0.75. Casgliad Amgueddfa Cymru

Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf o'r Treatise trilobitau fel un rhan, 560 tudalen o hyd, yn 1959. Roedd yn cwmpasu tua 1200 genera. Bellach gwyddir am tua 5000 genera, cynnydd o 430% dros gyfnod o hanner can mlynedd. Cafwyd tîm rhyngwladol o dros ugain o arbenigwyr i rannu'r dasg enfawr o baratoi diagnosis a chasglu data hanfodol arnynt. O fewn Amgueddfa Cymru, mae dau grŵp yn cael eu harchwilio — y Paradocsidoidea Cambriaidd, sy'n cynnwys y Paradocsides davidis adnabyddus o Dŷ Ddewi, a'r Proetoidea, sy'n amrywio mewn oed o'r Ordoficiaidd i'r Permianaidd, ac yn cynnwys y trilobitau hysbys diwethaf.

Mae swm y deunydd gymaint nes y bydd yr un gyfrol wreiddiol yn cael ei dilyn gan (mwy na thebyg) bedair cyfrol; cyhoeddwyd y cyntaf yn 1997, a disgwylir yr ail yn y ddwy flynedd nesaf. Mae rhai blynyddoedd eto cyn diwedd y project.