Dros 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl, roedd Cymru yn rhan o gyfandir enfawr o'r enw Gondwana, sy'n cynnwys yr hyn sydd bellach yn Dde America, Affrica, canol a de Ewrop, y Dwyrain Canol, rhannau o India a'r Dwyrain Pell, Awstralasia ac Antarctica. I ddeall gwreiddiau cynnar Cymru, mae angen i ni archwilio ein perthynas, nid gyda'n cymdogion agos cyfredol yn Ewrop ond y rhai o Gondwana. Mae ymchwil adrannol yn canolbwyntio'n benodol ar dirweddau ymylol Cambriaidd i Silwriaidd a ffurfiodd ar gyrion Gondwana ei hun neu a dorrodd oddi ar y prif gyfandir Gondwanaidd ar gyfnodau amrywiol yn ystod y cyfnod Palalosöig cynnar. Gelwir rhain yn dirweddau peri-Gondwanaidd. Mae projectau cyfredol yn cynnwys astudiaethau palaeobioddaearyddiaethol a stratigraffegol a phalaeontolegol, sy'n cynnwys ail luniad cyfandiroedd Palalosöig hynafol.