Staff: M. G. Bassett and L.E. Popov

Mae'r project hwn yn canolbwyntio ar y ffawna brachiopod Cambriaidd ac Ordoficiaidd cynnar, sy'n amrywiol ond heb eu hadnabod yn dda, o Ganolbarth Asia a'r Dwyrain Agos a Chanol. Gall y canlyniadau fod yn bwysig iawn i gael dealltwriaeth llawnach o safleoedd tirweddau Palalosöig cynnar, yng nghasgliad tectonig Kazakhstan a Chanolbarth Asia yn ystod y cyfnod Palalosöig cynnar. Yn y cyfnod hwn, roedd microgyfandiroedd a'r systemau ynys folcanig wedi'u lleoli ar lwybrau ymfudo o oedd yn cysylltu ffawna benthig Gondwana, Gogledd a De Tsieina a Baltica, ac yn cynrychioli locws tarddiad a gwasgariad olynol rhai grwpiau brachiopod bioddararyddiaethol bwysig, e.e. trimerellidau, atrypidinau, athyrididau a pentameroideau.

Rhan ganolog o'r project yw rhannu arbenigedd palaeontolegwyr Prydeinig a gyfrannodd at y cyfrolau brachiopod diwygiedig o The Treatise on Invertebrate Paleontology gyda gwyddonwyr o wledydd canolbarth Asia ac Iran. Mae'r cydweithrediad hwn yn bwysig ar gyfer datblygiad gwyddonol yr olaf, a bydd yn darparu cyfle iddynt gael mynediad parod at y wybodaeth wyddonol helaeth, y casgliadau palaeontolegol, adnoddau ymchwil a llyfrgelloedd a gedwir mewn sefydliadau Prydeinig.