Staff: L.E. Popov a M.G. Bassett

Ers cwymp y cyn Undeb Sofietaidd, bu dirywiad sylweddol mewn astudiaethau daearegol a phalaeontolegol yn nhaleithiau newydd Kazakhstan, Kyrgyzstan ac Uzbekistan. Er enghraifft, ar hyn o bryd nid oes arbenigwyr yn gweithio ar yr Ordoficiaidd yn ardal Kazakhstan. Serch hynny, casglwyd casgliadau palaeontolegol a gwybodaeth ddaearegol sylweddol dros gyfnod o dros hanner can mlynedd mewn gwasanaethau daearegol a sefydliadau academaidd lleol, ac maent mewn perygl o gael eu colli a'u dinistrio'n llwyr yn sgil diffyg arbenigwyr cymwys. Bydd astudiaeth gywir o'r deunydd palaeontolegol ac yna'i gyhoeddi yn helpu i arbed y wybodaeth werthfawr hon. Ar hyn o bryd, mae daeareg Palalosöig Kazakhstan yn destun trafodaeth frwd a dadl yn codi o wahanol farn ar ddehongliad palaeoddaearyddiaeth a hanes daearegol. Gall yr astudiaeth o ffawna brachiopodaidd ddatgelu arwyddion bioddaearyddiaethol penodol, a ddylai roi profion trylwyr ar gyfer yr amrywiol fodelau tectoneg platiau cyferbyniol.