Staff: J. C. W. Cope

Mae creaduriaid dwyfalfog yn rhan sylweddol o ffawna dyfrol cyfredol, yn arbennig yn y byd morol, ac mae ganddynt gofnod ffosiliau cyfoethog yn y cyfnodau Palalosöig, Mesosöig a Cenosöig hwyrach. Serch hynny, mae cofnodion Palalosöig Isaf yn llawer prinnach, yn arbennig yng nghreigiau cyfnod Ordoficaidd, lle gellir disgwyl dod o hyd i allwedd i'r rhyngberthynas rhwng y prif grwpiau dwyfalfog. Roedd darganfod ffawna dwyfalfog arbennig o gyfoethog ac amrywiol yn y strata Ordoficaidd cynnar (Arenig) yn Sir Gaerfyrddin yn hanfodol wrth ddatgelu hanes cynnar llinach niferus. Mae ymestyn y gwaith hwn i greigiau Ordoficaidd yn Asia (Twrci ac Iran), ac Awstralia yn darparu data newydd helaeth sy'n ategu'r canlyniadau a gafwyd o ffawna de Cymru. Gyda'i gilydd, mae hyn yn chwyldroi ein dealltwriaeth o esblygiad dwyfalfog cynnar, ac yn cychwyn datrys cwestiynau am lefelau tacsonomeg uwch oddi mewn i'r grŵp.