Staff: R.M. Owens a L.E. Popov [gyda I. Kim ac O. Ivanova, Sefydliad Daearyddol, Tashkent, Uzbekistan]

Adroddwyd am drilobitau Silwriaidd Dyfnantaidd De Tien-Shan mewn cyhoeddiadau arloesol gan Weber o'r 1930au ymlaen, ond ychydig o sylw a roddwyd i'r grŵp hwn o infertebratau morol mewn astudiaethau biostratigraffegol a phalaeontolegol olynol o'r rhanbarth. Arweiniodd mapio daearegol ac archwilio helaeth o amrediadau Nuratau,Turkestan a Zerafshan yn rhan Uzbek o Dde Tien-Shan yn ystod y tri deg o flynyddoedd diwethaf, at gasglu casgliad cynrychioladol newydd o drilobitau Silwriaidd hwyr i Ddyfnantaidd canol. Mae trilobitau De Tien-Shan yn rhan cymharol fach o gasgliadau benthig morol bas Silwriaidd hwyr o'i gymharu gyda chwrel a brachiopodau rhynchonelliffurf. Serch hynny, maent yn cadw arwyddion bioddaeryddiaethol penodol sy'n eu cysylltu gyda ffawna cyfoesol Bohemia a De Tsieina. Mae hyn nid yn unig yn caniatáu sefydlu cydberthynas manylach o drefn biostratigraffaidd Silwriaidd Uwch a Dyfnantaidd yn y rhanbarthau hyn, ond hefyd yn ddefnyddiol wrth ddeall hanes daearegol cymhleth darnau bach cramennol, niferus ac olion arch llosgfynyddol Palalosöig a gasglwyd mewn collage tectonig o'r hyn sydd bellach yn Ganolbarth Asia.