Staff: J.C.W. Cope

Rhwng 1971 a dechrau'r 1980au cyhoeddodd Cymdeithas Ddaearyddol Lundain gyfres o siartiau cydberthynas gyda thestun esboniadol ar gyfer bob un o'r systemau daearegol sy'n brigo ym Mhrydain. Mae ymchwil gweithgar parhaus i lawer o'r dilyniant, daeareg arfordidol, a chydberthynas rhyngwladol wedi'i gwneud yn angenrheidiol adolygu nifer o'r siartiau gwreiddiol, ac fe gychwynnwyd cyhoeddi'r rhifynau diwygiedig yn 1992. Un o'r meysydd lle gwnaed llawer o gynydd yw'r Jwrasig, ac mae'r mwyafrif o'r siartiau diwygiedig bellach wedi'u drafftio, gyda'r testun cyfatebol yn cael ei baratoi.