Amgueddfa Cymru sy'n dal y casgliad mwyaf cynhwysfawr o fwynau Cymreig, ac mae hefyd yn ganolfan ar gyfer ymchwil i fwynyddiaeth Cymru. Mae tua 4,000 rhywogaeth wedi'u cydnabod yn swyddogol yn fyd-eang; mae 365 ohonynt wedi eu hadnabod o Gymru, gyda thua 50 arall wedi'u rhestru yn y llenyddiaeth ond heb eu cadarnhau'n gywir. Mae ymchwil parhaus gan staff yr Amgueddfa a'n cydweithwyr yn gwirio'r hyn sy'n hysbys ac yn ychwanegu at yr adnodd hwn.

Darperir crynodeb o'r holl ddata sydd ar gael gan wefan Mwynyddiaeth Cymru (http://www.museumwales.ac.uk/en/mineralogy_of_wales/), fersiwn estynedig o A Mineralogy of Wales , 1994, gan R.E. Bevins, a ymchwiliwyd ac a gynhyrchwyd gan staff Adran Mwynyddiaeth a Phetroleg a'r cymrawd ymchwil anrhydeddus J.S. Mason, mewn partneriaeth gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru. Er bod anterth mwyngloddio metel yng Nghymru wedi pasop ers amser maith, mae echdynnu mwynau yn parhau ar ffurf chwareli agreg a cherrig adeiladu. Drwy werthfawrogi ein hetifeddiaeth mwynau gallwn ei gadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.