Staff: C. J. Buttler, A. J. Valentine & J. Carter

Mae piliad asetad yn offeryn defnyddiol mewn ymchwil palaeontolegol; gellir eu defnyddio i archwilio nodweddion morffolegol ffosiliau infertebratau calchedig. Gwneir hyn drwy dorri a gloywi arwynebedd llyfn sbesimen, ei ysgythru gydag asid, yna gorlifo'r arwyneb gydag aseton a gosod ar haenen o asetad seliwlos. Pan fo'n sych, mae'r asetad yn cael ei dynnu ac mae delwedd o'r arwyneb yn parhau. Gwyddir y bydd asetad yn dirywio dros amser ac mae'r project hwn yn bwriadu archwilio agweddau o hyn. Y nod yw astudio'r gwahaniaethau ym mesuriadau nodweddion a wnaed o'r pil ac o'r sbesimen ysgithrio gwreiddiol i archwilio newidiadau dimensiynol. Bydd gwahanol drwch o asetad yn cael ei archwilio a bydd y pil yn cael ei heneiddio yn artiffisial er mwyn edrych ar newidiadau mewn sefydlogrwydd. Bydd yr asetad hefyd yn cael ei ddadansoddi gan ddefnyddio FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) i edrych ar ddirywiad dros amser.