Staff: T.F. Cotterell & A. J. Valentine

Dirywiad pyrit o bosib yw'r broblem fwyaf sy'n wynebu cadwriaethwyr sy'n gofalu am gasgliadau daearegol. Mae'n effeithio ar y mwynau pyrit a marcasit ac yn digwydd pan fo'r rhan sylffid yn ocsideiddio i ffurfio sylffad fferrus a swlffwr deuocsid. Gall hyn arwain at ddinistrio sbesimen yn llwyr, a gall cynnyrch y dirywiad asidig ddinistrio labeli sbesimenau a niweidio deunyddiau storio. I atal dirywiad pyrit mae angen i ni wybod mwy am yr amodau amgueddfa lle gall ddatblygu. Ymgymerwyd â phrosiect i ymchwilio i'r raddfa y gall dirywiad pyrit ddatblygu. Sefydlwyd arbrawf i osod pyrit a marcasit mewn eithafion tymheredd a lleithder, heb amharu arnynt am flwyddyn, gyda'r nod o geisio ennill mwy o wybodaeth a chadarnhau yr amodau storio gorau posibl ar gyfer deunydd pyritig.