Mae gan Gymru hanes hir – er nad yn ddi-dor – o weithgaredd morol, a gyrhaeddodd uchafbwynt yn ystod y ddwy ganrif o 1750 at 1950. O ran trafnidiaeth ar y tir, gall hawlio nifer o bwyntiau nodedig, megis y trên stêm cyntaf i redeg ar gledrau (1804), y gwasanaeth rheilffordd cyhoeddus cyntaf (1807) a chychwyn y mudiad cadwraeth rheilffordd (1951).