Staff: David Jenkins

Ychydig cyn ei farwolaeth yn 1935, dechreuodd Syr William Reardon Smith ysgrifennu ei hunangofiant. Bu farw cyn iddo ei gwblhau, ond mae'r hyn a ysgrifennodd (a gedwir yn ein archifau) yn darparu cofnod diddorol iawn am ddeithiau y morwr ifanc o Ddyfnaint - nifer ohonynt o borthladdoedd de Cymru - yn nhri degawd olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn ddiweddarach symudodd Syr William i Gaerdydd, gan ddod yn y pen draw yn un o berchnogion llongau mwyaf Prydain, ac yn gymwynaswr hael i Amgueddfa Cymru a nifer o achosion da eraill yn ne Cymru a Dyfnaint ei febyd.

Bydd y llyfr yn cynnwys cyflwyniad byr, testun hunangofiant anorffenedig Syr William gyda throednodiadau, ac yn olaf, traethawd hir yn edrych ar ran olaf bywyd Syr William, gan asesu ei lwyddiannau fel perchennog llongau a dyngarwr. Bydd wedi'i ddarlunio'n hardd, gan ddefnyddio archif ffotograffiaeth helaeth yr amgueddfa sy'n cynnwys nifer o ffotograffau o deulu Reardon Smith a'u llongau. Hefyd bydd mapiau yn dangos y nifer o borthladdoedd ledled y byd yr ymwelodd Syr William gyda hwy, a lluniau o gynlluniau hwyliau y gwahanol fathau o longau hwylio y gwasanaethodd arnynt.