Yr ystod anghygoel o fwynau i'w canfod dan wyneb y tir yng Nghymru, gyda'r digonedd o ddŵr, arweiniodd at swyddogaeth hanfodol y wlad yn y Chwyldro Diwydiannol. Mae dwy o'n hamgueddfeydd safle wedi'u canoli o amgylch dau o'r diwydiannau hynny – glo a llechi - ac mae eu pwysigrwydd yn cael ei adlewyrchu yn yr adran hon o'n rhaglen.