Staff: Ceri Thompson
Casglu arian y tu allan i siop y Co-op Maesteg. Llun: Dorothea Heath
Casglu arian y tu allan i siop y Co-op Maesteg. Llun: Dorothea Heath

Mawrth 2009 fydd 25 mlwyddiant Streic y Glowyr 1984-85. I goffau'r digwyddiad hwn, mae Pwll Mawr yn cyfweld pobl a fu'n cymryd rhan. Bydd y cyfweliadau yn sail i'r cylchgrawn GLO/Coal nesaf. Hwn fydd y pedwerydd rhifyn o GLO; mae rhifynnau blaenorol wedi cynnwys y Bevin Boys (dynion a gonsgriptiwyd i'r pyllau glo, yn hytrach na'r lluoedd arfog, yn ystod yr Ail Ryfel Byd), NC Bloody B (chwe deg mlwyddiant gwladoli'r diwydiant glo) ac All Poles (profiadau 'bobl Ewropeaidd wedi'u dadleoli' a ddaeth i weithio ym meysydd glo Cymru). Mae'r cyhoeddiadau tua 60 tudalen o hyd fel rheol ac wedi'u darlunio'n llawn gyda delweddau hanesyddol a modern, fel rheol wedi'u cyfrannu neu fenthyg gan y rhai sy'n cael eu cyfweld.

Fel rheol mae'r rhai sy'n cael eu cyfweld yn gysylltiedig yn uniongyrchol gyda diwydiant glo Cymru, ond bydd 25 mlynedd yn ôl yn cwmpasu ystod ehangach o bobl yn cynnwys heddlu, newyddiadurwyr papur newydd ac enwogion asgell chwith, yn ogystal â phicedwyr, ymgyrchwyr Grwpiau Cefnogi Menywod a gweithwyr Bwrdd Glo Cenedlaethol nad oeddent yn streicio. Bydd y deunydd a gesglir yn cael ei ddogfennu a'i storio yng nghasgliadau'r Adran Diwydiant, gyda chofnodion hefyd yn cael eu storio yn Sain Ffagan.