Staff: Ceri Thompson

Caewyd Glofa'r Tŵr gan Glo Prydain yn Ebrill 1994 ar y sail nad oedd yn economaidd i barhau i gynhyrchu. Ail agorodd yn 1995, pan gafodd ei brynu gan y rheolwyr a'r gweithwyr a weithiodd yn y pwll glo dan berchnogaeth gyhoeddus. Ffynnodd Glofa'r Tŵr am dros ddegawd cyn iddi ddod yn amlwg bod y glo yn dod i ben. Caeodd y lofa am y tro olaf yn Ionawr 2008.

Bydd cyn-weithwyr y Tŵr a'u teuluoedd yn cael eu cyfweld am eu hatgofion, a bydd gwrthrychau, papur a 3D, sy'n gysylltiedig gyda'r lofa a ffotograffau a delweddau eraill yn cael eu casglu. Ar wahân i gynyddu ystod y casgliadau glo, canlyniad arall i'r project hwn yw cynhyrchu arddangosfa fechan dros dro ar hanes Glofa'r Tŵr yn y 'gofod dysgu' newydd yn Pwll Mawr yn ystod hydref 2008.