Staff: Cadi Iolen
llofft batrwm
Y llofft batrwm oedd yr ystafell uwchben y ffowndri lle cerfiwyd patrymau ar gyfer unrhyw wrthrychau metel â llaw o bren meddal. Caiff dros 2000 o batrymau hynod o gymhleth eu storio yn y llofft batrwm.

Yn 2004 derbyniodd Amgueddfa Cymru grant o £3.5 miliwn oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru i wella amodau storio'r casgliadau. Gwariwyd y rhan gyntaf o'r grant hwn yn Amgueddfa Lechi Cymru, gyda storfa newydd yn cael ei greu i gadw casgliad yr amgueddfa o batrymau ffowndri pren.

Defnyddiwyd y patrymau pren yn ffowndri Chwarel Dinorwig. Roedd y ffowndri yn cynhyrchu rhannau metel ar gyfer pob math o beiriannau ac offer i'w defnyddio yn y chwarel. Y cam cyntaf wrth gynhyrchu'r amrywiol rannau oedd cerfio patrymau pren. Yna byddai rhain yn cael eu gosod ar lawr y ffowndri a'u pacio gyda thywod ffowndri arbennig. Yna byddai'r patrymau pren yn cael eu symud o'r llawr, gan adael eu siâp yn y tywod. Yna byddai haearn tawdd yn cael ei arllwys i siâp y patrwm, gan gynhyrchu'r rhannau.

Mae'r casgliad yn cynnwys dros ddwy fil o batrymau. Bydd y Llofft Patrymau yn cael ei ail ddehongli gan ddefnyddio gwybodaeth newydd. Bydd paneli dehongli newydd yn cael eu cynhyrchu, a byddwn yn edrych ar y posibilrwydd o ddefnddio ffurfiau aml-gyfryngau o ddehongli, megis podlediadau.