Mae hanes Cymru ddiwydiannol yn aml yn gymhleth tu hwnt, ac un o nodau hanfodol yr adran, drwy arddangosfeydd mewn amrywiol amgueddfeydd diwydiannol, drwy raglenni addysgiadol a thrwy gyhoeddiadau, yw gwneud y stori hon yn ddealladwy a hygyrch i bawb.