Staff: Robert Protheroe Jones

Mae llyfryddiaeth yn cael ei greu o gyhoeddiadau ail ganrif ar bymtheg a deunawfed ganrif, cyfoes i'r Company of Mine Adventurers, busnes cydgyfalaf yn Llundain a oedd yn weithgar, yn cloddio yng nghanolbarth Cymru yn bennaf ac yn mwyndoddi yng Nghastell Nedd, o'r 1690au hyd at ganol yr ail ganrif ar bymtheg. Roedd sgandal ariannol a thwyll drwy'r cwmni, gan arwain at nifer o daflenni — hyrwyddo, beirniadol ac amddiffynol. Mae nifer o haneswyr wedi eu defnyddio, ond nid oes ymgais wedi bod cyn hyn i greu llyfryddiaeth gynhwysfawr o'r ffynhonnell gyfoethog hon ar gyfer hanes modern cynnar mwyngloddio metel Cymru a mwyndoddi fferrus. Bydd y llyfryddiaeth gyda nodiadau llawn yn cysylltu'r cyfeiriadau bras amrywiol a'r teitlau dryslyd mewn cyhoeddiadau allweddol sy'n berthnasol i hanes diwydiant Cymru, yn dilyn cyflwyniad yn rhoi'r cwmni a'i gyhoeddiadau mewn cyd-destun. Bydd y cyhoeddiad yn festschrift er cof am y diweddar D.E. Bick, hanesydd mwyngloddio metel Cymreig blaengar, a fydd yn ffurfio cyfrol agoriadol cyfnodolyn newydd, Welsh Mines and Mining.