A ydych chi’n siŵr bod gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am waith ym Mlaenafon ar gyfer eich adroddiad i’r Frenhines? Gwych!

Cam nesaf eich ymchwiliad yw casglu gwybodaeth am fywyd pobl gartref a pha mor iach oeddent ym 1842. Fel gyda’r dasg gyntaf, mae’n rhaid i chi gasglu’r dystiolaeth, meddwl amdani a dod i gasgliadau am y problemau a’r peryglon a oedd yn wynebu pobl yn ystod y Chwyldro Diwydiannol.

Cofiwch ddefnyddio’r bwrdd Gwerthuso i farnu’ch perfformiad!