Astudiwch gofnodion cyfrifiad 1841 ar gyfer Blaenafon ac atebwch y cwestiynau yn y daflen weithgareddau. Cyn mynd ati i wneud hyn, edrychwch ar y bwrdd Gwerthuso isod i weld pa safon rydych chi am ei chyrraedd.


Pa ddatganiad ar y Grid Gwerthuso sy'n eich disgrifio orau?

Arolygydd Dan Hyfforddiant Arolygydd Cynorthwyol Uwch Arolygydd

Gallaf ddod o hyd i wybodaeth yn y cyfrifiad ac ateb rhai o gwestiynau'r gweithgaredd.

Gallaf ddod o hyd i wybodaeth yn y cyfrifiad ac ateb mwyafrif y cwestiynau yn y daflen weithgaredd. Weithiau gallaf egluro fy atebion.

Gallaf ddod o hyd i wybodaeth yn y cyfrifiad ac ateb yr holl gwestiynau yn y daflen weithgaredd ac egluro fy atebion.