Dysgwch am fywyd gartref ym Mlaenafon drwy archwilio bwthyn yn Stack Square, drws nesaf i Waith Haearn Blaenafon.

Cliciwch ar y prif leoedd ac astudiwch y ffeiliau gwybodaeth. Ceisiwch gwblhau'r daflen weithgaredd yn llwyddiannus.


Pa ddatganiad yn y Grid Gwerthuso sy'n eich disgrifio orau?

Arolygydd Dan Hyfforddiant Arolygydd Cynorthwyol Uwch Arolygydd

Gallaf archwilio'r tŷ gan ddefnyddio'r daith rithwir ac adnabod rhai o'i nodweddion.

Gallaf archwilio'r tŷ gan ddefnyddio'r daith rithwir ac ateb llawer o'r cwestiynau yn y daflen weithgaredd.

Gallaf archwilio'r tŷ gan ddefnyddio'r daith rithwir ac ateb pob un o'r cwestiynau yn y daflen weithgaredd. Gallaf egluro fy atebion.