School Rules OK

School Ways, Victorian Ways

Gwyliwch y ddau fideo am Ysgol Sant Pedr, Blaenafon yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ar ôl hynny cwblhewch yr ymarferiad llyfr log 'ddoe a heddiw' a rhowch gynnig ar y daflen weithgaredd.


Pa ddatganiad ar y Grid Gwerthuso sy'n eich disgrifio orau?

Arolygydd Dan Hyfforddiant Arolygydd Cynorthwyol Uwch Arolygydd

Rwyf wedi gwylio'r ddau fideo ac mae gen i rywfaint o ddealltwriaeth o fywyd ysgol ym 1842.

Rwyf wedi gwylio'r fideos a gallaf gwblhau'r cofnodion llyfr log o safbwynt pennaeth ysgol ym 1842 a heddiw.

Rwyf wedi gwylio'r fideos ac wedi cwblhau'r ymarferiad llyfr log.

Drwy ateb cwestiynau am y cofnodion llyfr log, gallaf nodi gwahaniaethau rhwng bywyd ysgol 'ddoe a heddiw' ac awgrymu rhesymau am y newidiadau.