• 1783 - Adeiladu'r canlynol:
  • North Street;
  • King Street;
  • Bunkers Hill;
  • Church Road.
 • 1789 - Y Gwaith Haearn yn agor.
 • 1800 - Tŷ Mawr yn cael ei adeiladu ar gyfer Samuel Hopkins, Meistr haearn.
 • 1805 - Eglwys Sant Pedr yn agor.
 • 1815 - Capel Methodistiaid Calfinaidd Penuel yn agor ar King Street.
 • 1816 - Ysgol Sant Pedr yn cael ei hagor gan Sarah Hopkins (chwaer Samuel).
 • 1823 - Capel Bedyddwyr Horeb yn agor.
 • 1826 - Capel Ebeneser yn agor.
 • 1830 - Broad Street yn agor.
 • 1837 - Capel Wesleaidd yn agor.
 • 1838 - Gorsaf Heddlu yn agor.
 • 1839 - Adeiladu'r canlynol:
  • Marchnad
  • Chapel Row
 • 1842 - Capel Bethlehem yn agor.

Market Street, Hill Street, Queen Street i gyd wedi'u hagor erbyn y cyfnod hwn