Cliciwch ar y ddolen isod i ddysgu am dwf poblogaeth Blaenafon a threfi eraill Sir Fynwy yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Atebwch y cwestiynau os gallwch.


Pa ddatganiad yn y Grid Gwerthuso sy'n eich disgrifio orau?

Arolygydd Dan Hyfforddiant Arolygydd Cynorthwyol Uwch Arolygydd

Drwy ddefnyddio'r rhestr o ddyddiadau, gallaf gwblhau'r ymarferiad 'llusgo a gollwng' sy'n dangos sut y tyfodd Blaenafon.

Drwy gwblhau'r ymarferiad 'llusgo a gollwng' ac astudio ffigurau poblogaeth, deallaf fod Blaenafon wedi tyfu'n sylweddol yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Gallaf awgrymu rhai rhesymau am hyn.

Gallaf ddychmygu fy mod yn dychwelyd i Flaenafon ym 1842 a gallaf wneud sylwadau am dwf y dref a sut a pham mae hi wedi newid.