Caradog

Pwy yw'r gelyn sy'n bygwth y pentref? Y Rhufeiniaid? Anifeiliad gwyllt? Y Llychlynwyr? Neu Celtiaid eraill? Cliciwch ar y lluniau am yr ateb...

Cleddyf

Cleddyf
Roedd y Celtiaid yn defnyddio hwn yn erbyn Celtiaid eraill ac anifeiliad gwyllt. Daeth y Rhufeiniaid i Brydain rhywbryd wedi geni Crist. Daeth y Llychlynwyr ddim i Brydain am ganrifoedd wedyn.

Gwaywffon

Gwaywffon
Roedd gwaywffon yn arf da yn erbyn y blaidd, yr arth, a'r baedd gwyllt. Roedden nhw'n bygwth y bobl a'r anifeiliaid oedd yn byw yn y pentref.

Cliciwch yma i dilyn Caradog eto...